Jsme tady pro lidi…

Projekt TAP – Podpora a prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

O PROJEKTU

Název projektu: TAP – Podpora a prevence ztráty bydlení a prevence a řešení zadluženosti na Jesenicku
Reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015994
Realizace projektu: 01.04.2020 – 30.06.2022

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je preventivní působení v oblasti ztráty bydlení a podpora udržení bydlení, a to poskytováním základního poradenství, zvýšením právního povědomí v této oblasti a zaměřením se na sousedské vztahy na lokální úrovni. Dále zvyšováním kompetencí osob a aktivním řešením jejich zadluženosti a předluženosti, zejména zapojením zadlužených/předlužených osob do spolupráce na komplexním řešení jejich situace. Důležitým cílem je zvyšování právního povědomí osob a prosazování práv v oblasti řešení dluhové problematiky – oddlužení, hájení při soudních jednáních, mimosoudním řešení a prevence zadlužování osob.

Stručná informace o projektu:

Projekt je zaměřen na prevenci ztráty bydlení a prevenci a řešení zadluženosti osob ohrožených sociálním vyloučením na Jesenicku. V rámci individuální spolupráce při řešení dluhů a bydlení klientů bude poskytováno poradenství, aktivity směřující k hájení klientů při soudních i mimosoudních jednáních, podpora v průběhu oddlužení včetně motivační podpory k řešení situace. Zaměříme se na spolupráci se subjekty na místní úrovni a vzdělávání oblasti dluhové problematiky a prevence ztráty bydlení.

Realizace aktivit projektu KA1 – KA4

KA1 PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ – ZVÝŠENÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ

Prevence ztráty bydlení a podpora udržení bydlení a to poskytováním základního poradenství, zvýšením právního povědomí v této oblasti a zaměřením se na sousedské vztahy na lokální úrovni

KA2 AKTIVNÍ ŘEŠENÍ ZADLUŽENOSTI ČI PŘEDLUŽENOSTI OSOB, PŘÍMÁ PRÁCE S CS

Zvyšování kompetencí osob CS při práci s dluhy a aktivní řešení jejich zadluženosti a předluženosti a zapojení zadlužených a předlužených osob do spolupráce na komplexním řešení jejich situace.

KA3 HÁJENÍ PRÁV OSOB CS, ODDLUŽENÍ A PODPORA ŘEŠENÍ DLUHOVÉ PROBLEMATIKY

Zvyšování právního povědomí osob CS, včetně zvyšování finanční a právní gramotnosti CS, a to prostřednictvím podpory v prosazování práv klientů při soudních jednáních, podpory mimosoudního řešení, podpory v procesu oddlužování, podpory ve zvládání náročné situace osob zadlužených a předlužených, řešících insolvenci včetně prevence zadluženosti a předluženosti osob. Tato podpora bude zčásti působit preventivně proti dalšímu zadlužování osob.

KA4 PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ OSOB A ŘEŠENÍ TÉTO PROBLEMATIKY, SPOLUPRÁCE SE SUBJEKTY NA MÍSTNÍ ÚROVNI

Prevence zadlužování osob CS, a to navázáním aktivní spolupráce se subjekty na místní úrovni, zvyšování povědomí o možnostech řešení a efektivity řešení.

Skip to content