Jsme tady pro lidi…

Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

O PROJEKTU

Název projektu: Zvyšování profesionality a podpora síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017055
Období realizace: 1.1.2021 – 31.12.2022

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je vznik platformy spolupráce pro romské a proromské organizace a další subjekty, vytvoření podmínek pro podporu síťování romských a proromských NNO a posílení partnerství s ostatními spolupracujícími organizacemi na místní úrovni (Opava, Bruntál, Krnov) a realizaci vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřeny na zvyšování profesionality, organizačního řízení a plánování v romských a proromských NNO. Aktivity budou mít pozitivní vliv rovněž na rozvoj a zkvalitnění komunitní práce na lokální úrovni.

Stručná informace o projektu:

Projekt je zaměřený na síťování romských a proromských NNO a spolupracujících subjektů včetně posílení partnerství s ostatními spolupracujícími organizacemi, organizaci a realizaci pracovních skupin v rámci platformy spolupráce na lokální úrovni v obcích zapojených do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám – Opavě, Bruntálu a Krnově. Zaměříme se na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování v romských/proromských organizacích, vč. podpory rozvoje komunitní práce.

Realizace aktivit projektu KA1 – KA3

KA1 MANAGEMENT PROJEKTU

Zajištění technicko-materiálních podmínek realizace projektových aktivit, koordinaci spolupráce pro efektivní realizaci a průběh projektových aktivit a řízení projektového týmu, včetně zajištění evidence výstupů.

KA2 PLATFORMA SPOLUPRÁCE PRO ROMSKÉ A PROROMSKÉ ORGANIZACE A DALŠÍ SUBJEKTY

Vytvoření platformy spolupráce pro síťování romských a proromských organizací, jejíž záměrem je podpora spolupráce romských a proromských NNO s veřejnou správou a dalšími subjekty státního a nestátního sektoru; podpora efektivní komunikace a tvorba strategických dokumentů zaměřených nebo úzce souvisejících s integrací romské menšiny na lokální úrovni.

KA3 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování v romských a proromských organizacích, vč. podpory rozvoje komunitní práce a zvyšování její kvality na místní úrovni. Edukační činnost, zejména na vzdělávání pracovníků romských a proromských NNO, jejich rozvoj, profesionalizaci a zvýšení kvality komunitní práce.

Skip to content