Jsme tady pro lidi…

Společně jsme to zvládli s NROS a Pepco a jedeme dál…

Od září roku 2022 až do ledna 2023 byl v běhu projekt s názvem „Společně to zvládneme“. Tento projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků Pepco.

Cílem projektu bylo podpořit školní úspěšnost dětí žijících v náhradní rodinné péči a dětí ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin žijících na Jesenicku a to tak, aby mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány podmínky, ve kterých momentálně žijí, popřípadě skutečností, že nemohou vyrůstat v běžných rodinách.

Během celého projektu byly všechny aktivity monitorovány a koordinovány pracovníkem. Na pracovišti jesenické pobočky probíhaly aktivity: doučování dětí a spolupráce se školou, poradenství a volnočasové aktivity.  

V aktivitě projektu „doučování dětí a spolupráce se školou“ bylo podpořeno 20 dětí, kdy z toho bylo 12 dětí ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a 8 dětí vyrůstajících v pěstounské péči. Děti byly doučovány pravidelně, individuálně nasmlouvanými tutory z řad studentů SŠ a VŠ. Celkový počet tutorů pro tuto aktivitu byl 6, všichni tutoři jsou nadále v kontaktu s organizací a doučování pokračuje financované z dalších zdrojů.  

Volnočasové aktivity byly realizovány v rozsahu 2 výletů. Výletu v termínu 8. 10. 2022 s názvem „Čertova pomsta“ se zúčastnilo 17 dětí. V termínu 26. 11. 2022 akce s názvem “Po stopách pramenů” se zúčastnilo 16 dětí.

V návazném poradenství bylo individuálně podpořeno 10 rodin, které převážně řešily téma školní úspěšnosti dětí, výběr střední školy a oddlužnění.

Tímto děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti a prodejnímu řetězci Pepco za důvěru v nás a naši práci!

Skip to content