Jsme tady pro lidi…

Týden sociálních služeb v EUROTOPII

Ve dnech 2. – 8. 10. 2023 se konal již 15. Týden sociálních služeb, který přináší naši organizaci možnost otevřít se veřejnosti a představit své služby. Akci každoročně vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV ČR.

Týden sociálních služeb ČR je týdnem potkávání se, vzájemného obohacování nejen o nové informace a kontakty a příležitostí k odborným diskuzím. Organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se do této akce zapojila v rámci všech svých poboček poskytujících registrované sociální služby – Opavy, Krnova, Bruntálu a Rýmařova. Každá pobočka si připravila pestrý a zajímavý doprovodný program v podobě různých akcí.  

Opavě měli v pondělí 2. 10. 2023 nejen rodiny s dětmi, ale také široká veřejnost možnost se v rámci výtvarného a rukodělného tvoření setkat s pracovníky SPOLU-Pro rodiny s dětmi. Ve středu 4. 10. 2023 otevřelo dveře AMT centrum a Poradenské středisko. Zájemci z řad odborné i laické veřejnosti měli možnost slyšet o našich činnostech nejen službových, ale i návazných a projektových. Milou návštěvou pobočky v Opavě byly také kolegyně z OSPODů Opava, Hlučína, Kravař a Vítkova, kterým děkujeme za možnost s nimi sdílet dobrou praxi.

regionu Krnov EUROTOPIA.CZ nabízela v rámci týdne sociálních služeb pestré aktivity. V úterý 3. 10. 2023 proběhl den otevřených dveří Poradenského střediska a AMT centra Krnov, kde byly k dispozici ukázky terapeutických pomůcek, používaných v rámci terapeutické práce AMT centra. Zájemci měli možnost se seznámit také se službami Poradenského střediska. Ve středu 4. 10. 2023 probíhal den otevřených dveří služby Terénní programy. Pracovnice zájemcům krátce představily službu a měly připravenu ukázku, jak chutně uvařit v nouzi, doplněnou o ochutnávku kmínové polévky či chlebových placek. Zájemci si také mohli odnést domů recepty, jak uvařit cenově dostupné jídlo v případě, že se dostanou do tíživé finanční situace. V pátek 6. 10. 2023 proběhl den otevřených dveří v Klubu včasné péče. Lektorka měla připravený tematický program pro rodiče s dětmi zaměřující se převážně na cvičení a posilování hrubé a jemné motoriky u dětí dále na trénink a zdokonalování výslovnosti v podobě říkadel s pohybem. Děti také trénovaly kognitivní funkce (přiřazování, třídění tvarů a barev) ale i vizuomotoriku. Tyto aktivity jsou pro rodiče obohacením běžně trávených chvil s dětmi, ale i námětem, jak děti v domácím prostředí rozvíjet.

Bruntálská pobočka ve spolupráci s pracovnicemi AMT centra Krnov připravila v úterý 3. 10. 2023 multidisciplinární setkání, kterého se zúčastnily soudkyně opatrovnického oddělení z Bruntálu a Krnova, předsedkyně Okresního soudu v Bruntále a pracovníci oddělení orgánu sociálně právní ochrany dětí z Bruntálu a Rýmařova. Úterní dopoledne se tak při této příležitosti neslo ve znamení vzájemné diskuze o aktuálních tématech a to především zhoršujícím se psychickém stavu klientů. Na toto setkání plynule navázal den otevřených dveří pobočky spojený s podzimním tvořením. Rodiny s dětmi si za podpory našich pracovníků vyrobily podzimně laděné výrobky, které si mohly odnést domů. V podvečer téhož dne byla připravena pro širokou veřejnost beseda na téma „O proměnách rodiny a rodičovství – bez vztahu nelze vychovávat“. Rodinná terapeutka Mgr. Petra Večerková se s dětskou psycholožkou Janou Kašpárkovou zamýšlela a společně hovořily o tom, jak se rodiny vyrovnávají s nároky současného světa a jak jim v této jejich roli můžeme pomoci a podpořit je. A jelikož současná doba přináší řadu nových výzev a situací, určitě jsme se nepotkali naposledy.

Pracovnice SPOLU – Pro rodiny a AMT centrum Bruntál ve spolupráci s pracovnicemi NZDM Caravan také prezentovaly své služby na Dni Sociálních služeb v Horním Benešově, kde měly připraveny zábavné aktivity pro děti spojené s prevencí šikany, zdravým životním stylem a protidrogovou prevencí. Do programu akce byla také zařazena dvě vystoupení taneční skupiny TopGirls, která pravidelně trénuje pod službou NZDM Caravan. Celý tento pestrý týden uzavřely naše pracovnice z Bruntálu prezentací organizace ve Vrbně pod Pradědem, kde měli možnost návštěvníci vytvořit libovolné výtvory na kamínky.

Děkujeme všem pracovníkům, kteří se podíleli na organizaci celotýdenní akce a také všem návštěvníkům, kteří o naši práci projevili zájem a navštívili nás. A pokud jste Týden sociálních sužeb nestihli a máte zájem seznámit se blíže s našimi službami, určitě nemusíte čekat na další ročník, naše dveře jsou vám v běžné otevírací době vždy otevřené.

Skip to content