Jsme tady pro lidi…

Ukončili jsme jeden z projektů zaměřených na podporu dětí v náhradní rodinné péči

Od ledna do konce června jsme realizovali projekt zaměřený na podporu školní úspěšnosti dětí v náhradní rodinné péči, který finančně podpořil ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem částkou 20.000,- Kč. Posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Prostřednictvím ING Bank Fondu podporuje nadace rozvoj talentu a vzdělávání dětí, které žijí v dětských domovech nebo v náhradní rodinné péči.

Obsahem projektu bylo zejména poskytování podpory dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči v rodinách, s nimiž naše organizace dlouhodobě spolupracuje. Jednalo se zejména o pěstounské rodiny z regionů Jeseník, Bruntál, Krnov a Opava.

Cílem projektu bylo podpořit děti vyrůstající v náhradní rodinné péči, aby mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány podmínkami, ve kterých žily nebo momentálně žijí. V rámci projektu byla dětem a jejich pěstounům poskytována různorodá podpora. Jednalo se o podporu dětí v mimoškolních aktivitách tak, aby nebyly handicapovány skutečností, že nemohou vyrůstat v běžných rodinách, mohly se zařadit do kolektivu vrstevníků, rozvíjet své sociální dovednosti, případně se věnovat smysluplné náplni ve volném čase např. ve formě kroužků, do kterých dochází děti z běžných rodin. Pracovníci pro děti uspořádali dvě volnočasové akce, kterých se dohromady zúčastnilo 44 dětí a další 3 děti byly podpořeny formou finančního příspěvku na úhradu poplatku za taneční kroužek a výuku hry na flétnu. V rámci této aktivity byl jednou v měsíci realizován také odpolední klub pro děti od 6 let, kde se děti mohly zapojit do různých sportovních i výtvarných aktivit nebo sdílet své zážitky s kamarády. Klubu se pravidelně účastnilo 10 dětí.

Další aktivitou projektu bylo doučování dětí a spolupráce se školou. Díky projektu bylo podpořeno 16 dětí, které pravidelně 2x v týdnu doučovali tutoři z řad studentů. Souběžně s doučováním probíhala také komunikace se školou a učiteli dětí, do níž byli zapojeni také pěstouni, aby mohlo být doučování nastaveno na míru dětem a jejich potřebám.

Třetí projektovou aktivitu tvořilo poskytování návazného poradenství pěstounům zejména v oblasti výchovně – vzdělávací, dále v oblasti sociální a v oblasti zvyšování právního povědomí rodin. Poradenství zajišťoval tým pracovníků složený z pedagoga, sociálního pracovníka a právníka. Cílem bylo předcházet situacím, které by mohly vést k ohrožení stability rodin. Poradenství bylo v rámci projektu poskytnuto 20 rodinám.

Skip to content