Jsme tady pro lidi…

Úřad Vlády ČR podpořil komunitní práci v Opavě pro rok 2022

Od ledna realizujeme projekt „Spojme ruce společnou cestou III, který finančně podpořil Úřad Vlády ČR prostřednictvím dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Tento projekt navazuje na předchozí aktivity v oblasti komunitní práce, které pracovníci organizace EUROTOPIA.CZ realizovali ve vyloučených lokalitách zejména v Opavě a v Krnově. Snahou projektových aktivit je podpora obyvatel v aktivním přístupu k řešení stanovených témat s tím, že po skončení projektu budou v aktivitách schopni samostatně pokračovat. Projekt umožní obyvatelům sociálně vyloučených lokalit zažít pocit úspěchu a vlastní síly a změnit okolnosti svého života. Projekt rovněž přispěje ke zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli lokality a k lepšímu vnímání obyvatel lokality veřejností.

Letošní projekt je zaměřen výhradně na podporu komunitní práce ve městě Opava, kde spolupracujeme s obyvateli dvou vyloučených lokalit. Zatímco lokalita U Cukrovaru, která je tvořená dvěma budovami městské ubytovny, bude směřovat k udržení momentálního příznivého stavu a svému posílení, neboť se formovala několik posledních let, druhá komunita žijící ve vyloučené lokalitě U Latarny před sebou má ještě dlouhou cestu, také díky protipandemickým opatřením která komunitním pracovníkům v posledním roce vstup do komunity a její mapování výrazně komplikovala. V rámci projektu budou během roku realizovány akce, které komunitní pracovníci plánovali společně s obyvateli obou lokalit – oslavy Mezinárodního dne Romů, společný výlet obou komunit, akce zaměřené na úklid a obnovu lokalit, sezónní a vzdělávací workshopy a společné aktivity pro děti i dospělé z lokalit, jako např. Mikulášská nadílka, vánoční tvoření nebo retroolympiáda. Jednou z aktivit projektu je také tvorba publikace, která bude zachycovat životní zkušenosti obyvatel, přiblížení  jejich tradic, zvyků, kuchyně, pohádek atd.

Skip to content