Jsme tady pro lidi…

V roce 2022 jsme realizovali projekt Cesta k porozumění

V roce 2022 jsme realizovali projekt Cesta k porozumění, který podpořil Moravskoslezský kraj částkou 70.000,- Kč v rámci dotačního Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022.

Cílem projektu bylo podpořit sociální fungování rodin s dětmi, posílit je prostřednictvím aktivit zaměřených na zvládání náročných situací a prevenci rozpadu rodin. Aktivity projektu směřovaly k předcházení situacím, které rodiny s dětmi ohrožují. Usilovali jsme o zlepšení kvality života rodin s dětmi, vytváření příznivého vztahu mezi rodiči dětí a zvýšení zodpovědnosti rodičů jako předpokladu pro harmonický vývoj dětí.

V rámci projektu bylo celkem podpořeno 31 rodin z Krnova a Bruntálu a všechny aktivity projektu proběhly bez omezení. Od února do prosince proběhlo v Krnově 5 interaktivních setkání skupiny rodičů, které byly zaměřeny na zlepšení rodičovských dovedností, porozumění důvodům chování dítěte, osvojení schopností řešit problémy, podporu dovedností zvládat různé situace, zlepšení komunikačních dovedností a sdílení zkušeností ve skupině rodičů. Celkovým cílem rodičovských programů bylo zlepšení naplňování potřeb dítěte prostřednictvím změny u rodičů. Do skupinové aktivity bylo zapojeno 10 rodičů. V rámci realizace interaktivních vzdělávacích rodičovských seminářů proběhly 2 semináře, kterých se celkem zúčastnilo 13 rodičů a to 23. 5. 2022 seminář „Jak zvládnout období vzdoru v různém věku dítěte“ na naší pobočce v Krnově a 3. 10. 2022 seminář „Dluhy a jak z nich ven“ na pobočce v Bruntále. Poslední aktivitou projektu byl edukační víkendový pobyt pro rodiče s dětmi, zážitkový pobyt zaměřený na podporu pozitivního rodičovství a výchovy. Pobyt proběhl v termínu od pátku do neděle 21. – 23. října 2022 ve Staré Vsi u Rýmařova na chatě Orientka a zúčastnilo se jej 8 rodin (11 dospělých a 23 dětí ve věku od jednoho měsíce do 15 let). Pro děti byl nachystaný bohatý program, který rozvíjel jejich hrubou i jemnou motoriku, komunikační schopnosti a znalosti v mnoha oblastech života. Děti byly vedeny k sebeobsluze, poznávaly svět kolem nás, pohybovaly se v přírodě. Rodiče měli celou sobotu vyplněnou vzděláváním. Věnovali se především výchovným tématům, ve skupině sdíleli a zpracovávali své zkušenosti a čerpali inspiraci pro další výchovu svých dětí.

Skip to content