Jsme tady pro lidi…

V roce 2022 jsme realizovali projekt “Připravme se na práci”

Naše organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v roce 2022 využila možnosti realizovat pilotní projekt, který byl podpořen městem Krnov v rámci dotačního titulu prevence kriminality. Projekt probíhal os 1. 2. do 30. 11. 2022 a zapojili se do něj tři účastníci. Vizí projektu ,,Připravme se na práci“ bylo motivovat mládeže k vytváření pracovních návyků, podporovat ji v získávání profesních zkušeností, nabídnout jí možnost seberealizace a učit ji zodpovědnosti za svou práci. To vše pod dozorem zkušeného mentora.

V prvních měsících roku mentor mapoval situaci a hovořil s několika mladistvými, jež splňují podmínky projektu, zda by měli zájem o účast. Následně byla od března navázána první aktivní spolupráce s dívkou, následně se přidala další dívka v měsíci září a posledním účastníkem projektu byl chlapec, který se připojil v říjnu. Jedna z dívek se stala lektorkou tanečního kroužku a její náplní práce bylo naučit zájemce o tento druh sportu taneční choreografie, navštěvovat s nimi různé kulturní akce a soutěže, na které byli pozváni. Taneční skupina tak měla možnost vystupovat v rámci oslav Mezinárodního dne Romů v Opavě, na kulturní akci Vzájemného soužití v Ostravě, v Domově pro seniory v Krnově, na vernisáži v rámci výstavy obrazů v Krnově, na dobročinném festivalu „ADVENT plný křídlení“ v Ostravě a v talentových soutěžích pořádaných Armádou spásy Krnov a naší organizací. Druhá dívka se zapojovala do kulinářských a výtvarných aktivit, které si aktivně připravovala pro klienty sociální služby. Chlapec se věnoval doučování žáků základních škol v Krnově, jež mají problémy se zvládáním učiva.

Mladiství měli možnost vykonávat dohodnutou pracovní činnost jednorázově, či opakovaně v pravidelných intervalech. Na začátku měsíce si vždy společně s mentorem v rámci schůzky povídali o plánech na daný měsíc včetně aktivit, které by chtěli realizovat. Mentor také dohlížel na samotnou realizaci práce, avšak příliš do dění nezasahoval, aby nebyl narušen pocit seberealizace mladistvých. Mladistvý, jež se do projektu aktivně zapojili, využili veškerou hodinovou dotaci a odpracovali od začátku do konce projektu dohromady 330h. Po ukončení projektu došlo ke zhodnocení tohoto projektu z pohledu mentora, ale také účastnice, která se do něj zapojila.

Z pohledu mentora: Jako nejtěžší vnímám zaujmout věkovou skupinu dospívajících natolik, aby byla ochotna vykonávat určitou pracovní činnost pravidelně, samostatně, ochotně a zejména spolehlivě. Díky naším sociálním vazbám, jež k mladistvým v rámci realizace našich sociálních služeb, a také volnočasových aktivit máme, považuji projekt velmi přínosným. Projekt umožňuje mladistvým naučit se pracovním návykům, poznat rutinu a povinnosti v zaměstnání, pracovat v kolektivu, vydělat si ale zejména seberealizovat se a zjistit své silné a slabé stránky. V tu chvíli je role mentora nejdůležitější – je zapotřebí podpořit je v tom, v čem jsou dobří a motivovat je k tomu, aby věci nevzdávali po prvním neúspěchu.

Z pohledu účastnice projektu: Pracovat s dětmi a učit je tancovat, mám zájem už od malička, a když se mi konečně k tomu naskytla příležitost, byla jsem velmi nadšená. V rámci tohoto projektu jsem si měla možnost vyzkoušet spoustu nových věcí. Nikdy jsem nejezdila na tábory a tento rok jsem si vyzkoušela, jaké to je být mezi vedoucími. Bylo to hodně náročné, ale naučila jsem se díky tomu hodně věcí.

Pilotní projekt považujeme za velice úspěšný, a proto jsme se rozhodli podat žádost a navázat na jeho realizaci také v roce následujícím, kde se pokusíme o zapojení 5 mladistvých, jež budou korespondovat s cílovou skupinou tohoto projektu.

Skip to content