Jsme tady pro lidi…

V roce 2022 jsme realizovali projekt Probační program K2 a resocializační program

V průběhu celého roku 2022 jsme v regionech Opava, Krnov a Bruntál realizovali projekt Probační program K2 a resocializační program. Tento projekt byl podpořen částkou 74.000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022. Projekt navazoval na aktivity z minulých let. Realizaci probačních a resocializačních programů se naše organizace věnuje již řadu let a má v této oblasti nemalé zkušenosti.

Projekt reagoval na nedostatečnou nabídku obdobných programů v regionech pro dospělé pachatele trestných činů a také na zvyšující se počet mladistvých a mladých lidí, se kterými pracují pracovníci Probační a mediační služby, kurátoři pro mládež nebo sociální kurátor pro dospělé.

Cílem projektu byla prevence a snižování rizik opakování trestné činnosti a zamezení delikvence u cílové skupiny. Cílem probačního a resocializačního programu je růst a rozvoj osobnosti mladých a dospělých a rozvoj jejich kompetencí, dále jsou posilování sebeúcty účastníků, motivace k převzetí zodpovědnosti sama za sebe a za své jednání, podpora jejich samostatného rozhodování. Program v klientech pomáhá nalézat pozitivní zdroje, které jsou přirozeně dány každému člověku. Umožňuje pachatelům trestných činů najít příležitost ke změně jejich postojů k rodině, k okolí, ke společenským normám a pravidlům i k sobě samým, a tím se řádně zapojit do společnosti a prožít tvořivý, plnohodnotný život namísto opakujícího se začarovaného kruhu recidiv a následných trestů.

Projekt také podporoval prevenci sociálně patologických jevů, často spojených s kriminalitou mladistvých i dospělých jako je např. užívání návykových látek, u mladistvých dále šikana či předčasný sexuální život, včetně neplánovaného těhotenství a šíření pohlavních nemocí.

Cílovou skupinou projektu byly děti blízké věku 15 let, mladiství a mladí dospělí, kteří se dostali do problémů se zákonem a dospělé osoby, které se dopustily trestného činu a potřebují se začlenit zpět do společnosti.

V rámci projektu probíhaly projektové aktivity výhradně individuální formou.  Do probačních programů bylo zapojeno celkem 6 osob – 5 chlapců a 1 dívka, do resocializačního programu bylo zapojeno 22 klientů – 17 mužů a 5 žen. Sociální pracovnice organizace spolupracovaly v rámci naplňování cílů projektu s  kurátory pro mládež OSPODAR Krnov, se sociální kurátorkou pro dospělé Města Krnov a  Bruntál, s pracovníky Probační a mediační služby Bruntál, Opava, s koordinátorem prevence kriminality Města Krnova a Statutárního města Opavy, s pracovníky Střediska výchovné péče v Krnově a Bruntále, Věznice a ÚVZD v Opavě a s neziskovými organizacemi.

Skip to content