Jsme tady pro lidi…

V roce 2022 jsme realizovali projekt Zdravá rodina podpořený Moravskoslezským krajem

V roce 2022 jsme realizovali projekt Zdravá rodina, který podpořil Moravskoslezský kraj částkou 200.000,- Kč v rámci dotačního Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022.

Cílem projektu bylo podpořit rodinu (všechny její členy) tak, aby byla stabilizovaná a zajišťovala své základní funkce, tzn. zlepšit kvalitu života rodin s dětmi, podpořit vytváření příznivého vztahu mezi rodiči dětí a zvýšit zodpovědnosti rodičů jako předpokladu pro harmonický vývoj dětí.

V rámci projektu bylo celkem podpořeno 58 rodin z Opavy, Krnova a Bruntálu a všechny aktivity projektu proběhly bez omezení. 

Rodinám bylo v průběhu celého roku individuální formou poskytováno právní poradenství v různých oblastech (smluvní vztahy, finanční či bytová oblast, právní úprava rozvodu či rozchodu a jiných krizových situací), psychologické poradenství formou individuální nebo rodinné konzultace poskytované dětským psychologem, či psychologem pro dospělé, psychoterapeutické konzultace (individuální, párové nebo rodinné) s cílem podpořit vlastní zdroje a možnosti klienta nebo rodiny k prospěchu všech jejích členů, a speciálně pedagogické konzultace poskytované speciálním pedagogem v oblasti přípravy na školu, podpory školní úspěšnosti dětí, specifických výukových potřeb dětí, jak spolupracovat se školou a podporovat vztah rodina – škola apod. Odborných konzultací využilo 34 rodin napříč Opavou, Krnovem a Bruntálem.

Od 15. do 17. 7. 2022 proběhl v Lomnici u Rýmařova v penzionu Lomnický šenk pobyt pro rodiny s dospívajícími dětmi. Pobytový program a celou organizaci akce zajišťoval bruntálský tým EUROTOPIE. Pobytu se zúčastnilo 7 rodin s dospívajícími dětmi. Pobytové aktivity byly voleny tak, aby prohlubovaly komunikaci a spolupráci v rámci rodin, směřovaly k podpoře pozitivního rodičovství a výchovy. Neopomíjeli jsme ale ani hry, kde se „mladí dospělí“ – jak se samy děti nazvaly, mohli vymezit vůči rodičům, což je v období puberty také velmi důležité.

Další z projektových aktivit byl program „Náprava vztahů v rodině“, který byl zaměřen na práci s odsouzenými a jejich rodinami. Cílem aktivity bylo mapování, náprava a obnova narušených rodinných vazeb odsouzených s rodinnými příslušníky, jako jednoho z klíčových předpokladů pro jejich návrat do rodinného systému po výkonu trestu. Dále rozvoj sociálních dovedností klienta a převzetí odpovědnosti za své chování a zejména předcházení recidivy, prevence a snižování rizik, začlenění do běžného života. Aktivita probíhala ve spolupráci s Probační a mediační službou a Věznicí a ÚPVZD Opava. Spolupráce byla navázána na podpoře rodičovských kompetencí a vztahů s ostatními členy rodiny u 16 odsouzených a jejich rodinných příslušníků.

Poslední okruh aktivit projektu s názvem “Cesta do dospělosti” směřoval k podpoře dospívajících děti z rodin, které prošly traumatem nebo byly zasaženy chronickým konfliktem. Tento program nabízel tzv. podpůrné skupiny, jejichž cílem bylo umožnit dospívajícím dětem podporu a růst v kolektivu vrstevníků se záměrem posílit u nich oblast sebevědomí, náhledu na své prožívání a vztahy s druhými, s využitím projektivních technik, psychologických her a relaxačních metod. Do podpůrných skupin bylo během roku zapojeno 16 dospívajících. Druhá část aktivit představovala terapeutickou podporu v individuální formě zaměřenou na pomoc dospívajícím dětem, mladým dospělým a jejich rodinám, kteří procházejí náročnými životními situacemi, zažili v minulosti ztrátu někoho blízkého, rozvod nebo jinou traumatickou zkušenost. S dospívajícími v rámci této aktivity spolupracovali 2 terapeuti, zapojeno bylo 10 dospívajících z Krnova.

Skip to content