Jsme tady pro lidi…

V roce 2022 jsme v Jeseníku realizovali probační program pro děti a mládež

Během celého letošního roku 2022 probíhal na pobočce v Jeseníku PREVENTIVNÍ A PROBAČNÍ PROGRAM pro děti a mládež. Celý program byl podpořen dotací 6000,- Kč z rozpočtu Města Jeseník. Do projektu se zapojilo 8 klientů. Během celého trvání projektu odborníci z řad psychologů, psychiatrů, terapeutů a speciálních pedagogů poskytli 120 přímých intervencí, pracovali s 8 rodinnými příslušníky klientů a úzce spolupracovali s pracovníky Probační a mediační služby Jeseníky, kurátory pro mládež OSPOD Jeseník, se soudní státní zástupkyní a ostatními neziskovými organizacemi v regionu.  Program byl určen pro mládež a mladé dospělé ve věku do 18 let a jeho cílem bylo u nich rozvíjet sociální dovednosti a kompetence, rozvíjet komunikační dovednosti a schopnost řešit konflikty, rozvíjet pracovní dovednosti a pracovní návyky, pomoci klientům vnitřně se vypořádat s důsledky spáchané trestné činnosti a pomoci najít novou cestu k zodpovědnému životu. Děkujeme Městu Jeseník za poskytnutou podporu!

Skip to content