Jsme tady pro lidi…

V roce 2023 nás podporuje Statutární město Opava

Statutární město Opava je stabilním donátorem a podílí se na financování sociálních služeb, které naše organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. ve městě provozuje – NZDM – Klub Modrá kočka, Poradenské středisko EUROTOPIA v Opavě, SPOLU – Pro rodiny s dětmi s Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava. Kromě podpory jednotlivých sociálních služeb jsme získali finanční podporu SMO také v rámci dvou dalších dotačních programů: Program Prevence kriminality 2023, Program Životní prostředí a EVVO 2023. Velice si této podpory vážíme a děkujeme za tento projev důvěry v naši práci.

V dotačním programu Prevence kriminality 2023 jsme získali finanční prostředky na hned tři naše projekty. Projekt „Prázdniny plné zážitků 2023“, který je zaměřen na smysluplné trávení volného času dětí zejména v období prázdnin, kdy řada z nich tráví svůj čas neorganizovaně, si klade za cíl realizaci jednoho příměstského tábora a dvou zážitkových pobytů pro dětí a mládež ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin z Opavy a okolí.

Druhý projekt „Blíže k úspěchu 2023“ se zase zaměřuje na podporu školní úspěšnosti dětí a díky němu i v letošním roce pokračujeme v realizaci Doučovacího klubu pro děti při NZDM – Modrá kočka na Hradecké ulici 16 v Opavě. Cílem doučovacího klubu je pomoci dětem, které ve škole zažívají opakovaný neúspěch, v jejich úspěšném začlenění a uplatnění v budoucím životě. Touto činností podporujeme děti v jejich setrvání v běžné škole a také zvýšení motivace rodičů ke spolupráci se školou jako takovou.

Třetím projektem podpořeným v rámci dotačního programu Prevence kriminality 2023 je projekt „Tancem k pohybu 2023“. Díky projektu můžeme v roce 2023 obnovit činnost tanečního kroužku, který měl v naší organizaci tradici již od roku 2011, ale bohužel v průběhu koronavirové pandemie se jeho činnost utlumila. Od letošního roku děti opět začaly nacvičovat jak romské tak moderní tance pod vedením lektora, který sám jako chlapec navštěvoval NZDM. Děti se scházejí 1x týdne v prostorách NZDM – Klubu Modrá kočka v Opavě.

V rámci dotačního programu Program Životní prostředí a EVVO 2023, který cílí na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, podpořilo Statutární město Opava projekt „Klub Malých zahradníků 2023.“, který již čtvrtým rokem realizují pracovníci NZDM – Klubu Modrá kočka. V rámci klubu se děti učí základy pěstování rostlin, základy péče o domácí mazlíčky nebo základy ekologie. Aktivity klubu jsou zaměřeny prakticky, kdy děti samy zkouší sadit a přesazovat rostliny, sklízet ovoce a zeleninu a dále ji zpracovávat. Tímto si vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a svému okolí a učí se být odpovědnými sami k sobě i svému okolí a šetrnými k přírodě.

Skip to content