Jsme tady pro lidi…

Workshop o první pomoci

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 proběhl v prostorách Eurotopie – doučovacího klubu při NZDM Klubu Modrá kočka v Opavě vzdělávací workshop pro děti a mládež na téma: “První pomoc – co je to trojcípý šátek a jak ho použít“.

Program a odborné vedení zajistila dobrovolnice Českého červeného kříže, která přišla do klubu dětem vysvětlit a přiblížit jim základy první pomoci a naučit je zacházet s trojcípým šátkem. Program měl několik částí a byl realizován interaktivně. Lektorka v první části nejdříve dětem vysvětlila, co dělat, když najdou ležící osobu v bezvědomí, jak zjistit, zda a jak dýchá, a poté dětem pomůckou přiblížila telefonní 
číslo na záchrannou službu. Došlo k vysvětlení, jak a kdy provést umělé dýchání a krátce se věnovala resuscitaci člověka. V druhé polovině programu se děti seznámily s technikou a použitím trojcípého 
šátku. Samotní účastníci si techniku “malého šátkového závěsu” a “velkého šátkového závěsu” mohli vyzkoušet a naučit se ji. Program měl za cíl zvýšit povědomí o první pomoci u dětí a mládeže, správně využívat techniky vázání trojcípého šátku, rozvíjet jejich potenciál, dovednosti a učení se zodpovědnosti. Celkem se workshopu zúčastnilo 11 dětí.

Akce proběhla v rámci projektu, který podpořilo Statutární město Opava a společnost Mondeléz International.

Skip to content