Jsme tady pro lidi…

Zpráva z realizace projektu Most k porozumění 2022

V roce 2022 jsme realizovali projekt „Most k porozumění 2022“, který byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na Podporu aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022 a Ministerstva Kultury ČR. Cílem projektu bylo posílit multikulturní prostředí a umožnit tak majoritě lepší poznání romské minority a vést společný dialog.

Pilotní projekt, na nějž ten letošní navazoval, proběhl v roce 2021. Oproti předchozí zkušenosti, co se organizace jednotlivých akcí týče, jsme byli v roce 2022 ušetření vládních protiepidemiologických opatření a projekt byl realizován plně v celém svém rozsahu.

V rámci projektu jsme v dubnu uspořádali oslavy Mezinárodního dne Romů ve městech Opava a Krnov. Pro širokou veřejnost byly připraveny naučné stezky v Opavě (Městské sady, Ptačí vrch) a Krnově (Smetanovy sady). Putováním po stezkách se lidé mohli seznámit s historií, zvyklostmi a zajímavostmi ze života Romů. Dozvědět se mohli například co je to vartování, kdo je to “Čoháni” nebo “Guli daj” nebo si mohli vyzkoušet tradiční přípravu romských pokrmů a mnoho dalšího. Kdo si prošel naučnou stezku, mohl se zapojit do soutěžního kvízu, který byl součástí naučného textu, a zapojit se tak do slosování o drobné ceny. Slavností happening proběhl v pátek 8. 4. 2022 na zahradě při NZDM klubu Modrá kočka v Opavě. Zde bylo pro příchozí připraveno drobné občerstvení, pro děti skákací hrad, soutěže, kreativní koutek, malování na obličej. Především se oslavy uskutečnily za doprovodu zpěvu, hudby, hry na hudební nástroje a tradičních romských ale i moderních tanců. Vystoupila děvčata z NZDM Caravan v Krnově, a také děti navštěvující NZDM klub Modrá kočka v Opavě. Do organizace akce byli zapojeni Romové, děti i dospělí a díky příznivému počasí akce přilákala 60 obyvatel s dětmi.

V podzimních měsících proběhla výtvarná soutěž, na kterou navazovala výstava dětských soutěžních výtvarných prací, kterou jsme zahájili slavnostní vernisáží.

Výtvarná soutěž byla určena pro děti a mládež od 6 do 15 let z Moravskoslezského kraje, které mohly do 3. října přihlásit svou výtvarnou práci na téma „V rytmu čardáše“ do soutěže. Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení vítězů pak proběhlo 25. října v Kostele sv. Václava, kde se současně konala také pěvecká soutěž. Do výtvarné soutěže bylo přihlášeno 62 soutěžních prací. Od 1. listopadu pak byla otevřena výstava soutěžních děl v krnovském obchodním domě Prior, která byla k vidění až do 14. listopadu a kterou jsme slavnostně zahájili slavnostní vernisáží s doprovodným programem 4. listopadu. Součástí umělecké výstavy byla také výstava materiálů mapujících kulturu a integraci romské minority v našem regionu.

Poslední aktivitou projektu byla realizace tří workshopů, jejichž témata vycházela z potřeb romské komunity ve městech Opava a Krnov.  Proběhly dva workshopy v Krnově na téma „Čti i malá písmena, než podepíšeš aneb seznámení s nekalými praktikami ve smlouvách“ a „Sebevědomí a práce s emocemi“. V Opavě pak proběhl workshop na téma „Jak pomoci dětem zvládat emoce“. Celkem se workshopů zúčastnilo 33 osob.

Skip to content