Jsme tady pro lidi…

V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 projekty podpořené městem Krnov

V roce 2023 jsme v rámci dotačního programu Podpora Prevence kriminality ve městě Krnov pro rok 2023, který vyhlásilo město Krnov, realizovali tři projekty. Velice si vážíme podpory a děkujeme za tento projev důvěry v naši práci.

VZHŮRU ZA DOBRODRUŽSTVÍM

V rámci projektu „Vzhůru za dobrodružstvím“ byl naplánován a realizován jeden zážitkový pobyt a tři jednodenní výlety. Letní pobyt pro děti s názvem „Vzpoura bohů“ proběhl v termínu 15. – 22. 7. 2023 ve Václavově u Bruntálu. Týdenního pobytu se zúčastnilo celkem 14 dětí ze sociálně znevýhodněného prostřední a to ve věku od 7 – 13 let. Na realizaci se podílelo celkem 7 pracovníků, z toho 2 pracovníci zajišťovali chod kuchyně. Celý týden se nesl v duchu aktivit zaměřených na spolupráci, komunikaci, posílení vrstevnických vztahů, nastavení a dodržování režimu a pravidel. Jedno dopoledne se neslo v duchu prevence, kdy jsme se zaměřili na téma poskytnutí první pomoci. První jednodenní výlet s názvem „Krnov, město, ve kterém žijeme“ proběhl 3. 3. 2023 a zúčastnilo se jej celkem 11 dětí z Krnova. V tento den jsme společně objevovali místní památky a zajímavá místa. Při putování Krnovem si děti postupně vyplňovaly kvíz zaměřený nejen na znalost města. Po výpravě jsme se vydali na bowling, řada dětí hrála tento sport poprvé. Společný den jsme zakončili na NZDM CARAVAN, kde jsme vyhodnotili vyplněné kvízy a poté jsme se zabývali krnovskými legendami. Důležitou součástí byla také diskuze o vzájemném respektu a soužití mezi lidmi, pro které je Krnov také domovem. Druhý výlet se konal 28. 9. 2023 a zúčastnilo se jej celkem 12 dětí. Vyrazili jsme společně do Ostravy, se děti pokusily zdolat dvě únikové hry. Celý výlet se zároveň nesl v duchu „chování dle etiky“. Ve vlaku jsme diskutovali o zásadách slušného chování při cestování a téma jsme potom znovu otevřeli v restauraci. Klienti si v praxi vyzkoušeli zásady správného stolování a chování na veřejnosti. Třetí akcí byl „Halloweenský večer s přespávačkou“, který proběhl z 16. – 17. 11. 2023 a zúčastnilo se jej celkem 15 dětí. Tato akce byla plná různorodých aktivit, při kterých musely děti projevit schopnost spolupráce, tolerance, trpělivosti a také dávku odvahy.

INFORMOVANOST NÁS MŮŽE OCHRÁNIT II

Již druhým rokem jsme realizovali projekt zaměřený na prevenci a realizaci besed a workshopů, , kterých v roce 2023 proběhlo celkem 8. Témata besed jsme volili na základě projevů rizikového chování, které u klientů NZDM vnímáme a u kterých se domníváme, že jsou pro naše klienty aktuální. Z toho plynula i hojná účast na většině realizovaných besed. Na každou z nich byl přizván odborník (někdy dva) pro danou oblast.  V průběhu roku proběhly tyto besedy: Prevence užívání návykových látek l., Dluhové pasti, Poruchy příjmu potravy, Prevence užívání návykových látek ll., Hudební workshop s Kobybou l., Finanční gramotnost, Hudební workshop s Kobybou ll., Sebedůvěra (Věřím ti! A ty si věříš?). Většina témat se s klienty ještě dále diskutovala v následujících dnech na NZDM. Celkově se besed zúčastnilo 91 klientů (většina z nich opakovaně).

PŘIPRAVME SE NA PRÁCI II

V roce 2023 jsme nadále pokračovali v projektu „Připravme se na práci“. I letos se úspěšně podařilo naplnit cíle projektu a jeho realizaci považujeme za úspěšnou a především prospěšnou. V tomto roce jsme se zaměřili především na dlouhodobou spolupráci s mladistvými, kterým jsme poskytli DPP. Pracujícím byl k dispozici mentor, se kterým měli pravidelné schůzky. Ve většině případů se práce týkala doučování dětí základních škol. V tomto směru je pro mladistvé důležitá možnost pravidelných konzultací či supervize. Během výkonu DPP dochází u mladistvých k ujasnění představ týkající se budoucího povolání. Pracující si také ukotvují pracovní návyky a vše, co s nimi souvisí (převzetí zodpovědnosti, dochvilnost, pečlivost…).

Skip to content