Jsme tady pro lidi…

Doučování dětí z pěstounských rodin na Jesenicku podporuje NROS z prostředků PEPCO

Na Jesenicku realizujeme projekt „Společně to zvládneme“, který byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků programu PEPCO částkou 50.000,- Kč. Projekt probíhá v období 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023 a je zaměřen na podporu školní úspěšnosti dětí.

Konkrétně je cílem projektu podpořit školní úspěšnost dětí žijících v náhradní rodinné péči a dětí ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin žijících na Jesenicku. Tyto děti ve věku od 6 do 18 let chceme podporovat komplexně, pomoci jim zařadit se do běžného života a podpořit jejich budoucí uplatnění ve společnosti.

V rámci projektu budou uskutečněny aktivity:

  1. Doučování dětí a spolupráce se školou – doučování dětí na Jesenicku budou realizovat doučující z řad studentů. Dětem se budou věnovat pravidelně, jednotlivě a intenzivně. Vše bude probíhat v souladu s osnovou škol.
  2. Návazné poradenství – bude poskytováno pedagogem, právníkem a sociální pracovníkem. Cílem poradenství je předcházet situacím, které ohrožují stabilitu rodiny (dluhy, výchovně-vzdělávací problémy, závislosti).
  3. Volnočasové aktivity – děti navštěvující doučování budou podpořeny ve zdravém trávení volného času, a to dvěma skupinovými výlety. Výlety budou probíhat v blízkém okolí Jeseníku a budou „ušité“ dětem na míru.

Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti za projevenou podporu, velice si jí vážíme.

Skip to content