Jsme tady pro lidi…

Ministerstvo kultury podpořilo projekt “Most k porozumění”

Ministerstvo kultury podpořilo projekt „Most k porozumění“ v rámci dotačního programu Podpora integrace příslušníků romské menšiny. V projektu se snažíme propojit naše dlouholeté zkušenosti jednak s realizací kulturních akcí pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí a také zkušenosti z práce s romskou menšinou, projekt vychází z potřeb nejen našich klientů, ale také pedagogů a asistentů pedagoga základních škol a pomáhajících profesionálů (sociálních pracovníků a dalších pracovníků NNO a státní správy), s nimiž jsme v dlouhodobém kontaktu.

Cílem projektu je podpora začleňování a zlepšení postavení Romů v České republice, zejména v Moravskoslezském kraji. Chceme podpořit spolupráci, dialog a vzájemné poznání mezi romskou minoritou a většinovou společností v regionu Moravskoslezského kraje, především Opavska a Krnovska, zprostředkovat romským dětem, mladým lidem a jejich rodičům kontakt s vlastní kulturou a podpořit setkávání dětí, mladých lidí a dospělých z majoritní společnosti s romskými dětmi, mládeží a rodiči. Projektových cílů chceme dosáhnout realizací oslav Mezinárodního dne Romů, organizací výtvarné soutěže pro děti a mládež a následné vernisáže spojené s výstavou soutěžních výtvarných prací a materiálů mapujících zvyky, kulturu a historii romské menšiny, a uspořádáním veřejných vzdělávacích workshopů a besed na témata, které si zvolí romská komunita jako přínosná.

Skip to content