Jsme tady pro lidi…

S Nadací Terezy Maxové dětem podporujeme děti v náhradní rodinné péči

Pro období 1. 1. – 30. 6. 2023 jsme získali nadační příspěvek 28.000,- Kč od Nadace Terezy Maxové dětem na realizaci projektu s názvem „Podpora dětí v náhradní rodinné péči“. Projekt realizujeme v regionech Opava, Krnov, Bruntál a Jeseník. Z prostředků Nadace bylo podpořeno 63 dětí.

Cílem projektu bylo podpořit děti vyrůstající v náhradní rodinné péči tak, aby mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány podmínkami, ve kterých žily.

Finanční podpora Nadace Terezy Maxové dětem byla využita pro realizaci těchto aktivit:

1) MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

a) Podpora dětí při akcích ve volném čase realizovaných naší organizací pro děti v NRP – Podařilo se nám uskutečnit 3 volnočasové aktivity, kterých se zúčastnilo 39 dětí.

Během velikonočních prázdnin jsme realizovali jednodenní výlet na Lesní bar, kterého se zúčastnilo 11 dětí. Výlet byl edukační na téma velikonočních svátků. Děti plnily úkoly pojící s tradicemi velikonočních svátků.

Koncem května 2023 jsme s dětmi uskutečnili výlet na Jelení farmu v Dětřichově. Zde byla pro děti připravena přednáška o jelenech, kteří žijí v tamní oboře. Poté následovala prohlídka a krmení zvěře, které se pro děti stalo velkým zážitkem. Tato aktivita byla kofinancována z dalších zdrojů. Výletu se zúčastnilo 20 dětí.

V měsíci červnu jsme realizovali přespávací akci s názvem Tajemství lesa. Této akce se zúčastnilo 8 dětí ve věku 8 až 15 let. Děti strávily společně s pracovníky noc na chatě Zaječí skok, užili si chvíle s přáteli a jako bonus zažili chvíle bez elektřiny a wi-fi.

b) Podpora dětí v běžných kroužcích se sportovním, výtvarným nebo pohybovým obsahem (př. taneční kroužek) při školách nebo v zařízeních pro volný čas v regionu.

V rámci projektu bylo podpořeno 10 dětí, které by se bez příspěvku nemohly účastnit takto finančně nákladných kroužků. Z toho 3 děti byly podpořeny přímo z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem. Díky podpoře Nadace tyto děti nadále smysluplně tráví svůj volný čas a pěstouni si chválí pozitivní dopady spojené s rozvojem dětí v rámci zvolených kroužků na jejich sociální a fyzický vývoj.

2) DOUČOVÁNÍ DĚTÍ A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU – doučování realizovali doučující doučující/tutoři z řad studentů, kteří se dětem věnovali pravidelně, jednotlivě, minimálně 2x týdně. Součástí doučování byla pravidelná komunikace se školou a do doučování byli zapojeni také pěstouni. Vzájemná spolupráce na zlepšení situace dítěte byla průběžně vyhodnocována. Díky doučování se dařilo podpořit děti v jejich začleňování a zvýšovat jejich motivaci ke studiu. Velkou výhodou byla i věková blízkost tutorů vůči doučovaným dětem a dále možnost realizovat doučování v domácím a bezpečném prostředí.

Celkem v aktivitě bylo doučováno 21 dětí.  Z celkového počtu navštěvovalo 1. stupeň ZŠ 7 dětí, 2. stupeň 13 dětí a SŠ 1 dospívající.  Doučování zajišťovalo 6 tutorů po dobu 6 měsíců.

Děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem za projevenou důvěru a věříme v další úspěšnou spolupráci.

Skip to content